V8 Supercars 1995

click on Photo to see full Race

Round 01 : Sandown

 

 

 

 

 

 

Round 02 : Tasmania / Symmons Plains

Round 03 : Bathurst

 

 

 

 

 

 

Round 04 : Phillip Island

Round 05 : Lakeside

 

 

 

 

 

 

Round 06 : Winton

Round 07 : Eastern Creek

 

 

 

 

 

 

Round 08 : Mallala

Round 09 : Perth / Barbagallo

 

 

 

 

 

 

Round 10 : Oran Park