Indy Racing League 2000

click on Photo to see full Race

Round 01 : Walt Disney World

 

 

 

 

 

 

Round 02 : Phoenix

Round 03 : Las Vegas

 

 

 

 

 

 

Round 04 : Indianapolis 500

Round 05 : Texas I - Casino Magic 500

 

 

 

 

 

 

Round 06 : Pikes Peak

Round 07 : Atlanta

 

 

 

 

 

 

Round 08 : Kentucky

Round 09 : Texas II - Excite 500